Info

marcernst.com is mijn (strikt) persoonlijke weblog.

Met deze privé-weblog geeft ik uiting aan de allerindividueelste expressie van mijn allerindividueelste opinies en emoties. Anders gezegd: deze blog staat volledig los van mijn zakelijke initiatieven/websites (zie www.biz-info.eu).

Enkel ik ben verantwoordelijk voor de schrijfsels (informatie, opinies enzovoort) op marcernst.com. Ze verbinden in geen enkel geval/opzicht mijn vennootschap BizInfo en haar websites.

Klik hier voor mijn (Engelstalige) LinkedIn-profiel.