Info

marcernst.com is mijn (strikt) persoonlijke weblog.

Met deze privé-weblog geeft ik uiting aan de allerindividueelste expressie van mijn allerindividueelste opinies en emoties. Anders gezegd: deze blog staat volledig los van mijn zakelijke initiatieven/websites. Dat zijn: HRMinfo.net, HRMblogs.com, SalesPlaza.net en BizPlaza.eu; stuk voor stuk ‘uitgaven’ van BizInfo (knowledge provider & communities creator for professionals).

Enkel ik ben verantwoordelijk voor de schrijfsels (informatie, opinies enzovoort) op marcernst.com. Ze verbinden in geen enkel geval/opzicht de hier boven vernoemde vennootschap en haar websites.

Klik hier voor mijn ‘identikit’ in het Nederlands. En hier voor mijn Engelstalige LinkedIn-profiel.