Foei aan anonieme lastercampagnes op het internet - in  het bijzonder tegen kritische bloggers, publicisten en (burger)journalisten

Persdelicten dienen, zoals de (grond)wet het voorschrijft, door de assisenrechtbank be- en veroordeeld

Anonieme laster op het internet: iedereen kan er slachtoffer van worden. Laster is het verspreiden van manifest onjuiste informatie met enkel als doel te schaden.

Wij veroordelen dergelijke lafhartige methode in het algemeen en in het bijzonder de anonieme, leugenachtige en eerrovende moddercampagne van rechtvanantwoord.com waar Marc Ernst – een dwarse blogger/publicist en occasioneel beoefenaar van onderzoeksjournalistiek – het doelwit en slachtoffer van is.

Wie meent dat zijn rechten zijn aangetast door (onthullende) publicaties dient enkel de juridische weg te bewandelen om de auteurs van de betreffende geschriften ter verantwoording te roepen.

Het halen van zijn gram via het anoniem verspreiden van laster met betrekking tot de auteurs van onwelgevallige maar correcte informatie is laakbaar.

Wij verheugen ons over het arrest van het Hof van Beroep te Brussel in de zaak Ludo Pyis/Areopa versus Marc Ernst, meer bepaald de bevestiging van de beschikking van de Raadkamer om Marc Ernst niet door te verwijzen naar de correctionele rechtbank wegens laster en eerroof.
(Dat arrest werd bevestigd want niet verbroken door het Hof van Cassatie.)

Want mogelijke persdelicten dienen, zoals de (grond)wet het voorschrijft, door de assisenrechtbank be- en veroordeeld te worden.

In de beroepsprocedure van Marc Ernst tegen zijn veroordeling wegens laster en eerroof door de Gentse correctionele rechtbank (als gevolg van de strafklacht met burgerlijke partijstelling door Filip De Saeger/HRM Net/Fides Consulting) hopen wij dat het Hof van Beroep te Gent een uitspraak doet die conform is met het arrest van het Hof van Beroep te Brussel in de zaak Pyis/Areopa-Ernst.

In die zin sluiten we ons aan bij de vordering van het openbaar ministerie/de procureur voor de raadkamer in zaak De Saeger-Ernst (dat was ‘niet doorverwijzing’ naar de correctionele rechtbank, de enige juiste beslissing die kon genomen worden – wat men in Brussel trouwens begrepen/gedaan heeft) en betreuren dat de Gentse Raadkamer daar anders over oordeelde.

Met andere woorden: wij hopen dat het Gentse Hof van Beroep van mening zal zijn dat de correctionele rechtbank onbevoegd was om Marc Ernst te veroordelen wegens laster en eerroof jegens Filip De Saeger/HRM Net/Fides Consulting of Marc Ernst daar voor vrij spreekt.

Dergelijk arrest van het Gentse Hof van Beroep is noodzakelijk voor de persvrijheid, om kritische journalistiek te (blijven) garanderen.

P.S. U bent ook welkom bij de Facebook-groep ‘ Foei aan anonieme lastercampagnes op het internet - in  het bijzonder tegen kritische bloggers, publicisten en (burger)journalisten

Zie ook : Wat mijn belagers liever niet gepubliceerd zagen. En waarom ze mij de rekening presenteren, op zowel juridische als criminele wijze

Lijst ondertekenaars