Flip Voets (Ombudsman en secretaris-generaal Raad voor de Journalistiek): "Ja het heeft zin"

Om maar meteen aan te sluiten bij de bedenking aan het slot van het artikel: ja, het heeft wel degelijk zin dat Belgische journalisten zich aan de beroepsethische richtlijn houden en dus terughoudend zijn met de bekendmaking van de volledige naam van verdachten. De Raad voor de Journalistiek heeft al herhaaldelijk gevraagd dat, zeker bij kleinere misdrijven en als de schuld niet vast staat, de vermelding van de volledige naam achterwege blijft. Dat die naam eventueel via Google kan achterhaald worden, doet daar geen afbreuk aan. Anders oordelen zou er immers op neerkomen dat wie de beroepsregels aan zijn laars lapt, de norm zou stellen. Overigens is het zeker niet zo dat de buitenlandse pers zich op dat vlak soepeler opstelt. Dat is misschien zo met Britse tabloids, maar de Nederlandse of Scandinavische media daarentegen zijn veel terughoudender dan bij ons het geval is. Daar worden ook bij grote misdrijven, met een belangrijke maatschappelijke impact, hoogstens initialen vrijgegeven. Vraag is of het vrijgeven van de naam veel toevoegt aan de informatie, en of het mogelijke schadelijk effect ervan voor de betrokkene opweegt tegen het belang van de informatie. Kortom, het komt de journalist toe om telkens opnieuw een belangenafweging te maken.
29/6/2010 - reactie op weblog van Marc Ernst

Weblog van Marc Ernst

 
'Zonder dwarsliggers kunnen de treinen niet rijden' (Johan Anthierens)

'Uit het botsen der gedachten ontstaat het licht' (John Stuart Mill)

'Je mag je niet laten doen door het crapuul' (Wannes Van de Velde)

op marcernst.com
www (via google)

Blogroll

Onderstaande, Belgische, (alfabetisch gerangschikte) blogs behoren tot mijn ‘favorieten’. Want ze steken met kop en schouder uit boven de middelmaat in het genre. Wie denkt dat zijn/haar blog eveneens in kwalitatief opzicht bovenmodaal is, en dus aanspraak kan maken op een vermelding, mag me dat laten weten.