Open brief

Cliquez ici pour la version Française de cette Lettre ouverte  -  Click here for the English version of this open letter

Geachte/beste,

Consulting-bedrijf Areopa eiste onlangs in kortgeding de verwijdering van kritische blogs en online artikels van mijn hand maar ving (gelukkig) bot. Maar op 12 september aanstaande moet ik voor de raadkamer verschijnen wegens een strafklacht (uit 2003) van Areopa voor o.m. laster en schending briefgeheim, met schadeclaim van 2,5 miljoen euro.

Het belang van de juridische procedures van Areopa en zijn zaakvoerder Ludo Pyis tegen mij overstijgt het particuliere geval. Ze zijn een bedreiging voor de persvrijheid en vrijheid van meningsuiting in het algemeen en de kritische en onderzoeksjournalistiek in het bijzonder.

Of zoals een opinion leader, die de petitie/oproep op www.marcernst.com/pressfreedom ondertekende, het stelde: ‘In België probeert men in toenemende mate de persvrijheid aan te vechten. Dit is een nefaste ontwikkeling.’

Uiteraard moet onjuiste informatie worden rechtgezet. Echt foute informatie, geen vermeend foute. Areopa verwarde (en verwart nog steeds) echter foute met onwelgevallige info. En deinsde er niet voor terug om met list en bedrog ondergetekende te overtuigen van de onjuistheid van bepaalde gegevens. Nadere investigatie van mijn kant toonden echter aan dat de beweerde/vermeende foute info wel degelijk correct is (zie terzake de pagina’s 12 – 16 van de synthesebesluiten van mijn raadsman, meester Jos VanderVelpen; tevens voorzitter van de Liga voor mensenrechten). Op basis van de misleidende ‘bewijsstukken’ van Areopa heb ik tijdens een hoorzitting voor de raad voor journalistiek, ietwat voorbarig en volledig ten onrechte, echter toegegeven dat mijn artikels over Areopa/Pyis ‘enkele kleine en grotere onjuistheden bevatten’.

Mag ik, gezien het belang van deze affaire (en meer bepaald de zitting van 12 september) voor de toekomst van de persvrijheid en vrijheid van meningsuiting in België, hopen dat u uw naam wilt verbinden aan de ‘oproep voor persvrijheid en vrijheid van meningsuiting’ ?

U kan de petitie ondertekenen op www.marcernst.com/pressfreedom.

Ik dank u bij voorbaat voor uw welwillendheid en solidariteit.

Met vriendelijke groeten,

Marc Ernst
(ondernemer & publicist/blogger)
5/9/2008 door Marc Ernst

Weblog van Marc Ernst

 
'Zonder dwarsliggers kunnen de treinen niet rijden' (Johan Anthierens)

'Uit het botsen der gedachten ontstaat het licht' (John Stuart Mill)

'Je mag je niet laten doen door het crapuul' (Wannes Van de Velde)

op marcernst.com
www (via google)

Blogroll

Onderstaande, Belgische, (alfabetisch gerangschikte) blogs behoren tot mijn ‘favorieten’. Want ze steken met kop en schouder uit boven de middelmaat in het genre. Wie denkt dat zijn/haar blog eveneens in kwalitatief opzicht bovenmodaal is, en dus aanspraak kan maken op een vermelding, mag me dat laten weten.