Ontwikkelingshulp kritisch bekeken

"Ontwikkelingshulp helpt niet", zo luidde de vrije tribune van Europeees LDD-parlementslid Derk Jan Eppink in De Standaard (van 6 november).

Niet minder dan drie deskundigen dienden hem de volgende dagen van repliek

Alvorens zich een mening te vormen over de door Eppink aangekaarte problematiek, is het geen slecht idee om ook volgende opiniestukken, replieken op Eppink, te lezen:

- Bogdan vanden Berghe (Algemeen secretaris 11.11.11): Pijnlijk gebrek aan kennis van zaken

- Bart Stas (Groen Europa parlementslid): Het onmenselijke universum der populisten

- Karel De Gucht (EU-commissaris voor Ontwikkelingssamenwerking): Voorbij de goede bedoelingen 

Voor wie zich echt wilt verdiepen in het onderwerp ‘ontwikkelingssamenwerking’ (en de effectiviteit er van – of het gebrek daar aan) is de lectuur van volgende boeken geen overbodige luxe:

- Does Foreign Aid Really Work? (Roger Riddell)
- Doodlopende hulp (van Dambisa Moyo)
- Een miljard achterblijvers (Paul Collier)
- Requiem voor de hulp (T. Ruyter)
- De vrije markt van de ontwikkelingssamenwerking  (P. Develtere)
- HULP (Ralf Bodelier & Mirjam Vossen)
- NGO's. Missionarissen van de nieuwe kolonisatie? (Mark Vandepitte)
- Het orkest van de Titanic (Hans Achterhuis e.a.)
- Willens en wetens (Jan Pronk)

Meer journalistiek en met een ‘Belgische’ scope maar toch lezenswaardig zijn:

- Witte olifanten (De Morgen-journalist Douglas de Coninck)
- Hoe goed is het goede doel? (zelfstandig journalist Thierry Debbels)

Tot slot, volgende erg interessante, gratis te downloaden, rapporten/papers (in Pdf-formaat) van twee Nederlandse, beleidsvoorbereidende en -ondersteunende instellingen zijn ook een must voor wie met kennis van zeken over de materie wilt (mee)praten:

- Advies Duurzame globalisering: een wereld te winnen (Sociaal Economische Raad – Nederland)

- Doing Good or Doing Better (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid-Nederland)

11/11/2009 door Marc Ernst

Weblog van Marc Ernst

 
'Zonder dwarsliggers kunnen de treinen niet rijden' (Johan Anthierens)

'Uit het botsen der gedachten ontstaat het licht' (John Stuart Mill)

'Je mag je niet laten doen door het crapuul' (Wannes Van de Velde)

op marcernst.com
www (via google)

Blogroll

Onderstaande, Belgische, (alfabetisch gerangschikte) blogs behoren tot mijn ‘favorieten’. Want ze steken met kop en schouder uit boven de middelmaat in het genre. Wie denkt dat zijn/haar blog eveneens in kwalitatief opzicht bovenmodaal is, en dus aanspraak kan maken op een vermelding, mag me dat laten weten.