LNM Media (Alexander Dresen) failliet en dan toch niet. Binnenkort weer wel ?

Het is niet uitgesloten dat het amper zeventien maanden geleden opgerichte LNM Media van de niet onbesproken internet-entrepreneur Alexander Dresen binnenkort de boeken moet sluiten. Ditmaal definitief, want eigenlijk is het bedrijf op 21 oktober laatstleden al in faillissement verklaard. Maar dat werd zeven dagen later, de 29-ste, weer ingetrokken. LNM Media was op 21 oktober in faillissement gedagvaard door de Gentse drukkerij Geers Offset, de drukker van QT. Dat was een glosy kwartaalblad voor de bemiddelde metroseksuele man (ooit begonnen als onversneden homoblad) dat uitgegeven werd door LNM Media. Aanvankelijk zelfs door After The Hype, de vorige firma van Dresen die in april 2007 jaar op de fles ging. Naar onze informatie heeft Geers een openstaande factuur aan LNM Media van om en bij de veertigduizend euro.

Maar Dresen kon de drukker paaien met praatjes en een afbetalingsplan. Hij betaalde een deel van zijn schuld en kon nadien de rechtbank overtuigen dat hij niet in duurzame staking van betaling verkeerde, dat zijn krediet niet geschokt is. De rechtbank was nochtans niet erg meegaand want perfect op de hoogte de veelvuldige faillissementen van Dresen. Ook zijn veroordeling op 11/06/2008 tot 120 uren werkstraf door de rechtbank van eerste aanleg van Gent in het kader van het faillissement van Urban X Development in 2004 was de rechtbank van koophandel van Brussel bekend.

In totaal mag Dresen vijf faillissementen op zijn conto schrijven, op negen jaar tijd (zijn eerste was dat van Netconsult in 1999). Twee er van werden weliswaar ingetrokken: dat van LNM Media zelf en dat van Viralco (in faillissement verkaard in 2004, ingetrokken in 2005).

Desondanks werd het faillissement van LNM Media ongedaan gemaakt. Het ziet er echter naar uit dat dit enkel uitstel van executie is want het bedrijf heeft nog wel meer schulden. Niet enkel aan de RSZ, dat hem op 10/10/2008 dagvaardde, maar ook aan meerder particuliere bedrijven. Voor in totaal naar onze informatie een paar tienduizenden euro's. Maar daar had de Brusselse rechtbank van koophandel geen weet van, want behalve de RSZ hadden die schuldeisers LNM Media nog niet gedagvaard. Alvast een van hen zou nu, naar onze infomatie, op zijn beurt LNM Media in faillissement gaan dagvaarden.

Aan de webredactie van Wel Jong Niet Hetero verklaarde Dresen dat het faillissementsvonnis op 21 oktober bij verstek werd uitgesproken en dat hij niet op de hoogte was van de dagvaarding omdat het exploot werd uitgebracht op het officiŽle adres van LNM Media (Koloniestraat 111, 1000 Brussel) waar de vennootschap toen niet langer resideerde. Dat laatste is onjuist. Tot op vandaag publiceerde LNM Media geen adresverandering van haar maatschappelijke zetel in het staatsblad. Bovendien was de onderneming minstens tot 11 november laatsleden ook nog steeds huurder van een zogenaamd 'virtual office' in het Regus-bedrijvencentrum gelegen Koloniestraat 109-111, het adres waar ook haar maatschappelijke zetel is gevestigd. Het is onduidelijk of dat vandaag nog steeds het geval is. Regus zou echter wel het contract met LNM Media opzeggen omdat deze laatste zich niet gehouden heeft aan de bepalingen er van. De 'virtual office'-formule verbiedt namelijk dat een onderneming zijn maatschappelijke zetel vestigt op een Regus-adres. LNM Media was geacht dit te weten want het staat in de huurovereenkomst die ze ondertekende.

Zoals we eerder berichtten, werd op 6/12/2007 door Alexander Dresen en zijn moeder Taniana Evstratova een nieuwe vennootschap opgericht: de bvba Lexor. Blijkbaar werd hiermee geanticipeerd op het te verwachtte faillissement van LNM Media. Dat wordt, zo te zien, al maanden voorbereid. Wellicht kwam de dagvaarding van drukkerij Geers wat onverwacht en in elk geval te vroeg want 'de boel was nog niet helemaal opgekuist' zoals een insider het stelt. Al maanden wordt LNM Media opzadeld met enkel de kosten van de activiteiten van het bedrijf en worden de inkomsten er uit (vooral uit de SMS-diensten) versluist naar Lexor. Zo worden onder meer de facturen aan E-Zone, die betrekking hebben op de inkomsten uit SMS-diensten van de sites die beheerd worden door LNM Media (zoals onder meer GayID.eu en LNM.eu), maar vreemd genoeg, volgens de about-info eigendom zijn van Lexor, al maanden opgemaakt door Lexor. Op die manier is een faillissement op termijn natuurlijk niet te vermijden. Zou dat soms de bedoeling zijn?

Zie ook:  De negen levens van Alexander Dresen (LNM Media)

Update 1/7/2009

De inmiddels gepubliceerde informatie in het staatsblad (van 5/12/2008, hoewel de betreffende akte is neergelegd op 27/11/2007) toont de onjuistheid aan van versie van Dresen in verband met het deurwaardersexploot als reden van het zogezegd niet op de hoogte zijn van de dagvaarding in faillissement. Die luidde dat het exploot werd betekend op een adres waar de vennootschap toen niet langer gevestigd was en dat hij/LNM Media daardoor geen weet had van de dagvaarding. Toen dat exploot werd betekent was LNM Media echter wel nog gedomicilieerd Koloniestraat 11 te 1000 Brussel. Bovendien bewijst de publicatie in het staatsblad de juistheid van onze informatie betreffende het feit dat LNM Media gedomicilieerd was op het adres van bedrijvencentrum Regus en dat tegen de contractuele bepalingen in en zonder het medeweten van Regus. Vandaar de verhuis. Die officiŽle verplaatsing van de maatschappelijke zetel gebeurde echter rijkelijk laat (werd in feiten geantidateerd): middels vermoedelijk een fictieve bijzondere algemene vergadering die naar wordt beweerd, maar dat is overduidelijk pour les besoin de la cause, plaats had op 7/11/2008 terwijl de desbetreffende akte pas is neergelegd op 27/11/2008. De mededeling over de verplaatsing verscheen in het staatsblad van 5/12/2008. Strikt gezien maakt de laattijdige neerlegging (dat moet immers binnen de 15 dagen gebeuren) dat de acte en dus de verplaatsing van de maatschappelijke zetel onwettig is !

Die wellicht fictieve bijzondere algemene vergadering van 7/11/2008 is nog om een andere rede intrigerend: ze werd, blijkens het staatsblad, geopend door 'de enige vennoot/aandeelhouder Alexander Dresen'. Dat is vreemd, want de oprichtingsakte van LNM Media bvba maakt melding van twee oprichters/aandeelhouders: Alexander Dresen en zijn moeder Tatiana Evestratova, met respectievelijk 118 en 6 aandelen. Op basis van publicatie in het staatsblad is er sedert de opricht van de vennootschap (op 13 april 2007) geen wijziging bekend op aandeelhoudersvlak. Maar dat hoeft ook niet gepubliceerd te worden in het staatsblad. Het dient wel geacteerd te worden in het aandelenregister. Benieuwd of dat gebeurde.

20/11/2008 door Marc Ernst

Weblog van Marc Ernst

 
'Zonder dwarsliggers kunnen de treinen niet rijden' (Johan Anthierens)

'Uit het botsen der gedachten ontstaat het licht' (John Stuart Mill)

'Je mag je niet laten doen door het crapuul' (Wannes Van de Velde)

op marcernst.com
www (via google)

Blogroll

Onderstaande, Belgische, (alfabetisch gerangschikte) blogs behoren tot mijn Ďfavorietení. Want ze steken met kop en schouder uit boven de middelmaat in het genre. Wie denkt dat zijn/haar blog eveneens in kwalitatief opzicht bovenmodaal is, en dus aanspraak kan maken op een vermelding, mag me dat laten weten.