Hugo (Camps) bakt het andermaal bruin

Hugo Camps, de vleesgeworden Weltschmerz en pathos, recidiveert: na de humbug in een vorige column die op weinig genade van mijn kant kon rekenen (zie: Hugo Camps en Facebook zijn geen vriendjes), zie ik me andermaal verplicht deze incarnatie van 'le mal de vivre' een standje te geven. Niet dat ik iets tegen de man heb. Ken hem bovendien niet persoonlijk. Heb hem slechts een keer van op afstand kunnen gadeslaan, jaren geleden, in een restaurant in Tienen. Hij was toen in gezelschap van een plaatselijke schone waar hij toen mee aanpapte. Het was een beetje een gênant spektakel, maar dit volledig terzijde.

In de geamputeerde en verweesde column-rubriek op de voorpagina van De Morgen heeft Camps, de mathematische helft van het voormalige duo Camps & Dewulf (waarbij 1+1 meer dan 2 was), het vandaag over het vrouwelijke karaat van de raad van bestuur van de VRT. Daarbij insinueert hij dat het droevig gesteld is met de aanwezigheid van vrouwen in dat orgaan, dat zelfs het Olympisch minimum aan oestrogeen er niet aanwezig zou zijn. Maar zoals wel meer klets de zelfverklaarde ‘vrouwenvriend’ (zie mijn vorige blogpost over de man) uit zijn nek. Dat doet hij weliswaar in sierlijke zinnen. Maar dat laagje schoonschrijverij kan de ongegrondheid, leegheid en hoge zuurtegraad van zijn gedachten niet verhullen.

De vermeende vrouwafwezigheid, om niet te zeggen vrouwonvriendelijkheid, van de VRT-raad van bestuur valt in werkelijkheid best mee. De website van de openbare omroep leert dat die als volgt is samengesteld:
Voorzitter: Guy Peeters
• Ondervoorzitter: Annelies Van Cauwelaert
• Leden: Eric Deleu, Jozef Deleu, Thérèse Deshayes, Eric Dillens, Dimitri Hoegaerts, Kris Houthuys, Chris Lecluyse, Ludo Leen, Claude Marinower, Caroline Pauwels
• Gemeenschapsafgevaardigde: Albert Vanhoof
• Gedelegeerd Bestuurder: Dirk Wauters
• Secretaris: Hilde Minjauw

Op vijftien leden zijn er dus vier van vrouwelijk kunnen, waaronder de ondervoorzitter en secretaris (twee belangrijke functies).

Dat het de openbare omroep menens is met zijn genderbeleid blijkt ook uit het feit dat het achtkoppige directiecomité van de VRT twee vrouwen telt (Lena De Meerleer en Mieke Berendsen) en dat van de acht netmanagers er vier vrouw zijn.

En hoe zit dat bij De Persgroep, het mediahuis dat zorgt voor het beleg op de boterham ten huize Camps ?

persgroep.be is wat dat betreft tamelijk ontgoochelend en ontluisterend:

- Christian Van Thillo, gedelegeerd bestuurder
- Eric Verbeeck, bestuurder
- Emmanuel Van Thillo, bestuurder
- Ludwig Criel, voorzitter
- Christophe Convent, secretaris-generaal
- Karel Van Miert, bestuurder
- Léon Seynave, bestuurder

Ook in het zogenaamde groepscomité van De Persgroep is het tevergeefs zoeken naar een vrouw. Er zit niet eens een excuustruus in.

De samenstelling er van is als volgt:
- Peter Bossaert, algemeen directeur QGroup & Q-music NL
- Piet Vroman, financieel directeur De Persgroep
en de Persgroep Publishing
- Jaak Smeets, directeur uitgever de Persgroep Publishing
- Rudy Bertels, algemeen directeur de Persgroep Publishing
- Christophe Convent, secretaris-generaal De Persgroep
- Christian Van Thillo, gedelegeerd bestuurder De Persgroep
- Peter Quaghebeur, algemeen directeur VMMa
- Frits Campagne, algemeen directeur Het Parool
- Dirk Velghe, algemeen directeur Mediafin
- Xavier Verellen, commercieel directeur
de Persgroep Publishing

Orakel Hugo had voordat hij aan zijn stukje begon te schrijven best eens even naar Mieke Berendsen getelefoneerd, de voormalige netmanager van tv-zender één enhuidig directeur media bij de VRT. Het is een publiek geheim dat deze ex De Persgroep-medewerkster niet zo gelukkig was met het hoge testosteron-gehalte bij haar voormalige werkgever. En zij is bijlange niet de enige vrouw in dat geval, die al dan niet haar heil elders is gaan beproeven. De personeelsdirecteur bij De Persgroep zou met andere woorden best eens werk maken van het uitstippelen van een beleid inzake diversiteits- en gender management. Ook op het vlak van correct en ethisch verantwoord ontslaan mag, blijkens tal van getuigenissen (waaronder die van de ex DM-opinieredacteur Bert Bultinck in Humo van deze week), De Persgroep touwens gerust een tandje bijsteken.

27/5/2009 door Marc Ernst

Weblog van Marc Ernst

 
'Zonder dwarsliggers kunnen de treinen niet rijden' (Johan Anthierens)

'Uit het botsen der gedachten ontstaat het licht' (John Stuart Mill)

'Je mag je niet laten doen door het crapuul' (Wannes Van de Velde)

op marcernst.com
www (via google)

Blogroll

Onderstaande, Belgische, (alfabetisch gerangschikte) blogs behoren tot mijn ‘favorieten’. Want ze steken met kop en schouder uit boven de middelmaat in het genre. Wie denkt dat zijn/haar blog eveneens in kwalitatief opzicht bovenmodaal is, en dus aanspraak kan maken op een vermelding, mag me dat laten weten.