Bedenkingen n.a.v. de Tienanmen-gebeurtenissen, twintig jaar geleden

Het is vandaag twintig jaar gelden dat tanks in Peking het geweldloze protest ongedaan maakten van vooral studenten. Ze voerden actie voor meer democratie en tegen het wanbeheer en de corruptie van de overheid in het algemeen en van de communistische partij in het bijzonder.

Vandaag is het overduidelijk, onder meer (maar niet uitsluitend) door de publicatie van de geheime memoires van toenmalig partijleider Zhao Ziyang, dat de Tienanmen-actievoerders geenszins een algemene opstand of een contrarevolutie tegen het regime voorbereidden of er een bedreiging voor waren. Het protest was ook niet gericht tegen de communistische partij in haar geheel (enkel tegen bepaalde corrupte elementen en tendensen in die partij) en stelde evenmin ‘het socialisme’ in vraag. Laat staan dat de protestanten ‘agenten van het Amerikaanse imperialisme’ waren.

Deze zienswijze was destijds niet enkel die van de Chinese leiders, of althans van sommigen van hen (zij die het nadien ‘gehaald’ hebben en hun tegenstrevers politiek ‘liquideerden’) maar ook die van de Belgische PvdA. Ze werd verwoord in het PvdA-partijblad Solidair en, later, nog eens bevestigd en gesystematiseerd door toenmalig partijvoorzitter Ludo Martens in zijn boek ‘Van Tienanmen tot Timisoara. Strijd en debatten binnen de PvdA (1989-1991)’. Het zou de PvdA sieren en ook duidelijkheid verschaffen over haar huidige standpunten indien ze een grondige evaluatie c.q. update publiceert van dat boek en de stellingen die er in verdedigd worden (alle standpunten, niet enkel die over China).

De toenmalige contestanten op het Tienanmen-plein wilden vooral bepaalde mistoestanden aanklagen en opkomen voor meer vrijheid, democratie en rechtvaardigheid. Alsmede voor meer bestuurlijke aansprakelijkheid en transparantie.

De schuchtere hervormingen die de communistische partij beloofde als gevolg van de protestbeweging van Tienanmen, onder andere in de resoluties van het dertiende partijcongres, werden amper of niet uitgevoerd. De scheiding van partij en staat en het vergroten en verfijnen van de democratie binnen de communistische partij en de Chinese samenleving in haar geheel, blijft meer dan ooit aan de orde.


4/6/2009 door Marc Ernst

Weblog van Marc Ernst

 
'Zonder dwarsliggers kunnen de treinen niet rijden' (Johan Anthierens)

'Uit het botsen der gedachten ontstaat het licht' (John Stuart Mill)

'Je mag je niet laten doen door het crapuul' (Wannes Van de Velde)

op marcernst.com
www (via google)

Blogroll

Onderstaande, Belgische, (alfabetisch gerangschikte) blogs behoren tot mijn ‘favorieten’. Want ze steken met kop en schouder uit boven de middelmaat in het genre. Wie denkt dat zijn/haar blog eveneens in kwalitatief opzicht bovenmodaal is, en dus aanspraak kan maken op een vermelding, mag me dat laten weten.