Niet doorverwezen naar correctionele rechtbank wegens o.m. laster en eerroof

Mededeling

Belangrijke gerechtelijke uitspraak voor bloggersgemeenschap, (burger)journalisten en publicisten van dit land: blogger/publicist Marc Ernst niet doorverwezen naar correctionele rechtbank wegens o.m. laster en eerroof.

De Brusselse raadkamer besliste (op 8/5/09) om de strafklachten met burgerlijke partijstelling van Ludo Pyis/Areopa en Yves Panneels (wegens onder meer laster en eerroof maar ook stalking, schending van het briefgeheim, inbreuken op de wet op de handelspraktijken en verspreiden van onjuiste informatie) niet door te verwijzen naar de rechtbank.

Pittig weetje: Pyis/Areopa dienden tevens een schadeclaim van 2,5 miljoen euro in. Door de niet-doorverwijzing is die ook van de baan. Nog niet echt definitief evenwel want conform hun reputatie van heuse juridische procedureoorlogen te voeren, hebben Areopa/Ludo Pyis beroep aangetekend tegen deze beschikking van de raadkamer. Op 15 september wordt er gepleit voor het Hof van Beroep te Brussel.

Maar ook ditmaal hebben Marc Ernst en zijn raadsman het volste vertrouwen in het oordeelkundige vermogen van de rechtbank. Op basis van zowel rechtsleer als rechtspraak zal het hof van beroep naar alle waarschijnlijkheid de beschikking van de raadkamer bevestigen. Op 15 januari van dit jaar verklaarde de correctionele kamer van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel zich immers onbevoegd in de zaak van een internetpublicist/blogger die moest terechtstaan voor laster en eerroof. Enkel het hof van assisen kan zich over zogenaamde persdelicten buigen, stelt het vonnis nadrukkelijk.

In oktober van vorig jaar lieten meer dan 280 ondertekenaars van een petitie die Marc Ernst opzette om steun te verkrijgen in zijn juridische conflict met Areopa/Pyis, waaronder heel wat prominenten uit de journalistieke en de communicatiewereld, verstaan dat ze het niet eens zijn met de poging tot beknotting/criminalisering van de onderzoeksjournalistiek en de vrije meningsuiting door het adviesbedrijf en zijn zaakvoerder. De initiatienemer en ondertekenaars van de petitie kunnen zich enkel maar verheugen over de wijze (juridisch gezien ook enige mogelijke) beslissing van de Brusselse raadkamer om Marc Ernst niet door te verwijzen naar de correctionele rechtbank.

Pyis/Areopa beten ook al twee keer in het zand met een kort geding met als doel de hen onwelgevallige publicaties (artikels en blogposts) van de hand van Marc Ernst te doen verwijderen van het internet (vonnissen Gent: 11/7/2008 & 29/4/2009).

Marc Ernst zal, via zijn raadslieden, de Raad voor Journalistiek verzoeken om het dossier naar aanleiding van een klacht van Ludo Pyis/Areopa te heropenen en zijn uitspraak in deze zaak te heroverwegen. Pyis/Areopa dienden aan de hand van misleidende documenten en verklaringen een klacht in bij de Raad voor Journalistiek tegen Marc Ernst. De uitspraak van de raad en de bekentenis van Marc Ernst dat zijn artikels 'kleinere en grotere onjuistheden bevatten' waren gebaseerd op de misleidende/bedrieglijke documenten overhandigd door  Pyis/Areopa.

Zie ook:  Rechtvanantwoord.com kraait te vroeg victorie. En gaat verder met het verspreiden van manifeste onwaarheden

Voor meer info & contact: Marc Ernst (0497.21.85.06)
2/7/2009 door Marc Ernst

Weblog van Marc Ernst

 
'Zonder dwarsliggers kunnen de treinen niet rijden' (Johan Anthierens)

'Uit het botsen der gedachten ontstaat het licht' (John Stuart Mill)

'Je mag je niet laten doen door het crapuul' (Wannes Van de Velde)

op marcernst.com
www (via google)

Blogroll

Onderstaande, Belgische, (alfabetisch gerangschikte) blogs behoren tot mijn ‘favorieten’. Want ze steken met kop en schouder uit boven de middelmaat in het genre. Wie denkt dat zijn/haar blog eveneens in kwalitatief opzicht bovenmodaal is, en dus aanspraak kan maken op een vermelding, mag me dat laten weten.