Over de comateuze versus springlevende toestand van de opiniepagina's van respectievelijk De Morgen en De Standaard

(Onderstaande blogpost publiceerde ik gisteren als 'notitie' op mijn Facebook. Toen had ik er nog geen weet van dat Bert Bultinck, sinds kort, aan de slag is als 'chef opinie' bij De Standaard. Er zijn trouwens nog meer ontslagen of zelf opgestapte De Morgen-redacteurs die nieuw emplooi vonden bij De Standaard. Of Het Nieuwsblad, eveneens een uitgave van Corelio. Vijf (voorlopig ?) in totaal, volgens mijn informatie. Ik ken hun namen, maar maak ze op die van Bultinck na, om diverse redenen niet bekend. Dat zullen de betrokkenen eerstdaags wel zelf doen. Of hun nieuwe werkgever.

Een oud DM-journalist, zelf opgestapt maar lang voor de recente 'bijltjesdag', becommentarieerde het (heugelijke) nieuws over zijn ex collega's als volgt: 'ze rechtvaardigen wat mij betreft een abonnementswissel De Morgen /De Standaard'. Ik heb geen abonnement, koop mijn kranten bij de krantenboer. De laatste tijd zit De Morgen niet meer dagelijks in mijn pakket. De Standaard en De Tijd nog wel. De Morgen koop ik echter nog wel steevast in het weekend. Samen met La Libre of Le Soir trouwens, die ook tot mijn weekend-lectuur behoren.

Of dat zo blijft, of ik ooit De Morgen nog elke dag zal kopen/lezen, hangt af van de verder evolutie van die krant.)

Het was al het geval in de weekendkrant (en ook in die van tal van andere dagen) en het is andermaal vandaag het geval: de opiniepagina van De Standaard steekt met kop en schouders uit boven die van De Morgen.

Bert Bultinck lacht ongetwijfeld in zijn vuistje. Al kan ik me inbeelden dat hij tevens, of eerder, indroevig is omwille van deze gang van zaken. En hij niet alleen trouwens. BB is de ontslagen chef van de opiniepagina's - De Gedachte - bij De Morgen. Sinds hij niet langer de scepter zwaait over de De Gedachte is de kwaliteit en diversiteit van de medewerkers/bijdragen van de rubriek er aanzienlijk op achteruit gegaan. (Een hele rist min of meer regelmatige medewerkers werd trouwens bedankt voor bewezen diensten.) De verkochte oplage van De Morgen mag, volgens het CIM (Centrum voor Informatie over de Media), het laatste kwartaal dan toegenomen zijn met 1,4 %, die van De Standaard steeg dubbel zo veel (2,9%). Een puike en niet toevallige prestatie van DS aangezien die krant dagelijks ruim 88.600 exemplaren verkoopt tegen 'slechts' 55.500 voor DM en dus de stijging in absolute cijfers nog forser/indrukwekkender is dan in percenten. (Ook wordt de afstand tussen beide kranten alsmaar groter).

DS is niet voor niets de grootste stijger onder de Belgische kranten in het algemeen en de zogenaamde kwaliteitskranten in het bijzonder. Daar wordt immers geļnvesteerd in kwaliteit en is er visie (ook inzake online uitgeven).

De comateuze toestand van de opiniepagina's van DM tegenover de springlevende van de DS, staat natuurlijk niet op zich. Ze zijn symbool en symptoom van de algemene situatie (lees: het gevoerde beleid) van beide kranten.

De Morgen was nog nooit zo weinig ad rem, creatief, verfrissend en onmisbaar (om breed en diepgaand geļnformeerd te zijn en omwille van zijn unieke stijl, opinies en aanpak) als vandaag. De Standaard was het nimmer meer.

18/8/2009 door Marc Ernst

Weblog van Marc Ernst

 
'Zonder dwarsliggers kunnen de treinen niet rijden' (Johan Anthierens)

'Uit het botsen der gedachten ontstaat het licht' (John Stuart Mill)

'Je mag je niet laten doen door het crapuul' (Wannes Van de Velde)

op marcernst.com
www (via google)

Blogroll

Onderstaande, Belgische, (alfabetisch gerangschikte) blogs behoren tot mijn ‘favorieten’. Want ze steken met kop en schouder uit boven de middelmaat in het genre. Wie denkt dat zijn/haar blog eveneens in kwalitatief opzicht bovenmodaal is, en dus aanspraak kan maken op een vermelding, mag me dat laten weten.