Ik ben geschokt (over de uitlatingen van Carl Bevernage in verband met Yves Desmet)

Ik ben geschokt door de uitlatingen van Carl Bevernage (advocaat aan de balie van Brussel, verbonden aan/partner bij kantoor NBGO Lex, voorheen was dat het geval bij kantoor Linklaters en nadien Loyens & Loeff) in Knack van vandaag.

Bevernage stelt dat Yves Desmet, commentator bij De Morgen, met betrekking tot de zaak De Tandt 'wat meer reserves aan dag zou mogen leggen'. In verband met deze affaire heeft Desmet niet enkel commentaarstukken geschreven maar versloeg hij ook de dagelijkse ontwikkelingen van het dossier (zette er zijn tanden in, deed er journalistieke investigatie naar).

Die uitlating van Bevernage is m.i. onaanvaardbaar. Omdat niet gepreciseerd wordt waar en wanneer (m.b.t. welk element van zijn berichtgeving) Desmet over de deontologische schreef is gegaan.

En, vooral, omdat zijn professionele integriteit/onafhankelijkheid in twijfel wordt getrokken zonder dat daar ook maar één aanwijzing voor, laat staan materieel bewijs van, gegeven wordt. De suggestie dat die integriteit/onafhankelijkheid moeilijk of onmogelijk zou zijn, meer zelfs: daadwerkelijk in het gedrang is gekomen, louter omdat Desmet zijn partner (Ann Van de Velde) lid is van de Raad voor Justitie, is op het randje van laster en eerroof. Als het er al niet over is.

Dit alles los van de bedenkingen wat dan wel 'terughoudendheid' zou mogen betekenen in de journalistieke praktijk in het algemeen en in Desmet zijn berichtgeving m.b.t. de affaire De Tandt in het bijzonder. En eveneens los van het gegeven dat 'terughoudendheid' ûberhaupt geen journalistiek-deontologische vereiste of stelregel is.

-----------------------------------------------------------------------------------

Update (1/9/09). Stafhouder van de Brusselse balie, Alex Tallon, haalde inmiddels ook uit naar de media wat betreft de verslaggeving over de justitiële affaires.

Ook de Hoge Raad voor de Justitie voelde zich geroepen om uitspraken te doen over de, dixit, 'mediastorm die naar aanleiding van de zaak-De Tandt het vertrouwen in justitie een deuk bezorgt'.  Die uitspraken kwamen er op neer dat men vind dat het nu welletjes is geweest met die berichtgeving, dat de media (terecht) de kat de bel aanbond maar dat het nu genoeg geweest is en dat de media nu moet ‘dimmen’.

Peter Vandermeersch, algemeen hoofdredacteur van de Corelio-kranten (De Standaard & Het Nieuwsblad), uitte vandaag in een hoofdredactioneel commentaar, zijn verbazing over deze toch wel zorgwekkende verklaringen van de Hoge Raad voor Jusititie en de Brusselse stafhouder. Zie http://www.standaard.be/meningen/commentaar/index.aspx

In de zittende en staande magistratuur, vooral de Brusselse, worden er ontegensprekelijk rekeningen vereffend die te maken hebben met de Fortis-affaire en het feit dat grote delen en belangrijke tenoren van de vooral Franstalige burgerij aanzienlijke sommen verloren door het Fortis-debacle (tot 40 procent van hun fortuin). Het is met andere woorden ‘pay back time’.

De vierde macht, de pers, wordt daarbij beschouwd als horzel in de pels. In de kringen van de hoger burgerij handelt men immers doorgaans zijn zaakjes in alle discretie af, zonder pottenkijkers. De dwarse, oncontroleerbare media, in de pas doen lopen en liefst muilkorven moet zowat de natte droom zijn van sommige exponenten binnen het gerecht van die vooral Franstalige hogere burgerij. De kans is echter quasi onbestaande dat ze in hun opzet zullen slagen. Net evenmin dat ze er in zullen lukken om de politiediensten (als onderdeel van de uitvoerende macht) te kortwieken. Gelukkig maar. In een volwassen democratie moeten de drie machten elkaar immers in evenwicht houden. En controleren. Een gezonde spanning tussen de drie machten is dus niet enkel wenselijk maar ronduit noodzakelijk.

26/8/2009 door Marc Ernst

Weblog van Marc Ernst

 
'Zonder dwarsliggers kunnen de treinen niet rijden' (Johan Anthierens)

'Uit het botsen der gedachten ontstaat het licht' (John Stuart Mill)

'Je mag je niet laten doen door het crapuul' (Wannes Van de Velde)

op marcernst.com
www (via google)

Blogroll

Onderstaande, Belgische, (alfabetisch gerangschikte) blogs behoren tot mijn ‘favorieten’. Want ze steken met kop en schouder uit boven de middelmaat in het genre. Wie denkt dat zijn/haar blog eveneens in kwalitatief opzicht bovenmodaal is, en dus aanspraak kan maken op een vermelding, mag me dat laten weten.