(Dwarse) Gedachten over Tariq Ramadan en de loge

Ik las tijdens mijn solitaire lunch deze middag een interessant artikel in Vrij Nederland (print editie) over het dubbelontslag (stad Rotterdam en Erasmusuniversiteit aldaar) van islamoloog Tariq Ramadan.

Het staat, zo blijkt, ook online.
Zie: http://www.vn.nl/Binnenland/ArtikelBinnenland/HetOntslagVanTariqRamadan.htm

Het artikel stelt niet enkel pertinente vragen bij het abrupte en vreemde ontslag van Ramadan, maar ook bij de man zijn toch wel ambigue gedachtegoed.

Na dit artikel gelezen te hebben vraag ik me nog meer dan voorheen af wat de Gentse logebroeders van ‘De Zwijger’ (een werkplaats die lid is van de Grootloge van België) ertoe heeft aangezet om op 20 maart van dit jaar Ramadan uit te nodigen op wat de eerste publieke activiteit (een symposium /debat) van een logeobediëntie in dit land was. En waarom niemand, op een vraagsteller uit het publiek na (die zich echter niet erg populair maakte door het gechargeerde karakter van zijn tussenkomst, al had de man wel degelijk iets te zeggen: getuige hiervan zijn erg lezenswaardige boek ‘De malaise van de multiculturaliteit’, vorig jaar uitgegeven bij Acco), ook maar één kritische vraag had aan Ramadan of een kanttekening maakte bij zijn aanwezigheid.

Het panel dat in theorie voor een pittige gedachtewisseling ‘op niveau’ diende te zorgen bestond, behalve uit Ramadan zelf, ook nog uit Monseigneur Luc Van Looy (bisschop van Gent), Jean Paul Van Bendegem (van de organiserende logewerkplaats en hoogleraar aan de VUB), Monica De Coninck (naar verluidt ook logelid & voorzitster van het OCMW Antwerpen) en Paul Scheffer (publicist en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Amsterdam).

Maar het werd een makke, voorspelbare en saaie bedoening.

Van intellectueel vuur- en weerwerk, het botsen der gedachten, was tijdens het symposium weinig of niets te merken.

Het bleef bij open deuren intrappen, platitudes en obligate wederzijdse aardigheden.

Het event bevestigde wat ik van de vrijmetselarij altijd gedacht heb: een stelletje zich important voelende, in een sfeertje van geheimzinnigheid netwerkende, overjaarse boy scouts (slechts een aantal obediënties laten vrouwen toe) met een zorgwekkende hang naar carnavaleske vermommingen, met een ongezonde interesse voor symboliek en misbegrepen spiritualiteit. Een genootschap waar de opgeblazen pretenties hoogtij vieren en doorgaans omgekeerd evenredig zijn met de echte gedurfde en baanbrekende gedachten die er in hun pafferige hoofden opborrelen.

Bij zo’n club wil ik niet horen. Eigenlijk heb ik dat niet te willen, want ben nooit gevraagd om toe te treden tot deze bizarre semi-secte.

Sinds ik weet heb van het logelidmaatschap van een aantal dubieuze lieden met een even betwistbare reputatie (heuse ‘individus infréquentable’ zoals die 'zakenman' uit het Mechelse met een rist faillissementen op zijn naam) en, vooral, dat het logebroeders waren die in de jaren tachtig de opstand tegen toenmalig hoofdredacteur Paul Goossens van De Morgen organiseerden (met zijn ‘liquidatie’ als doel) omdat die te onafhankelijk en in hun ogen onbetrouwbaar was, kan ik nog slecht gevoelens van argwaan en zelfs misprijzen opbrengen voor de loge als instelling en de vrijmetselarij als fenomeen.

Pittig weetje: de poging tot ‘coup’ tegen Goossens werd aan het licht gebracht door wijlen De Morgen-journalist Walter De Bock. Deze eminente ‘investigating reporter’, een van de grondleggers en boegbeelden van de onderzoeksjournalistiek in ons land, was zelf logelid. Maar volgens de intriganten, die het hem zeer kwalijk namen dat hij hun geheime plan bekend maakte, was De Bock wegens zijn ‘verraad’ het maçonnieke licht niet langer waardig.

Als het deze half clandestien sociëteit menens is met haar wil tot openheid en transparantie kan ze alvast beginnen met haar ledenlijsten bekend te maken.

3/9/2009 door Marc Ernst

Weblog van Marc Ernst

 
'Zonder dwarsliggers kunnen de treinen niet rijden' (Johan Anthierens)

'Uit het botsen der gedachten ontstaat het licht' (John Stuart Mill)

'Je mag je niet laten doen door het crapuul' (Wannes Van de Velde)

op marcernst.com
www (via google)

Blogroll

Onderstaande, Belgische, (alfabetisch gerangschikte) blogs behoren tot mijn ‘favorieten’. Want ze steken met kop en schouder uit boven de middelmaat in het genre. Wie denkt dat zijn/haar blog eveneens in kwalitatief opzicht bovenmodaal is, en dus aanspraak kan maken op een vermelding, mag me dat laten weten.