Debat n.a.v. 'Lange Wapper'-referendum: verbeter, verdiep, verfijn de democratie

Een Facebook-relatie van me postte vanochtend het volgende :'Verbied volksraadplegingen of maak de stemming verplicht !'

Ik antwoordde hem: Wellicht is je standpunt ingegeven van uit de (vast)stelling dat het referendum in Antwerpen niet voldoende duidelijkheid heeft verschaft. Ik ben het daar oneens mee, maar alles kan beter. Ook de democratie. Die kan verbeterd, verfijnd, verdiept worden.

Referenda zijn slechts een van de talrijke middelen daartoe. En verre van het beste. Er dienen andere/betere methoden van participatieve en consultatieve democratie ontwikkeld/gebruikt.

Dat kan onder meer door co-makership van beleid: doelgroepen en stakeholders van maatregelen en beleid in een vroeg stadium betrekken bij de beleidsontwikkeling. Dus van voor er heus beleid is, van in de fase van de totstandkoming van dat beleid.

Wat echt noodzakelijk is, en werkelijk zode aan de dijk zou brengen, is:
- het omvormen/vereenvoudigen van de instellingen (verminderen aantal politici en bestuurlijke lagen, afschaffen kabinetten.)
- het grondig omvormen van de politieke en electorale spelregels (afschaffen van kopstem en opvolgers bij de verkiezingen, tweede stemronde nadat de partijen bekend gemaakt hebben met wie ze willen regeren, afschaffen van de stemplicht)
- het omzetten van blanco-stemmen in lege zetels in kamer en senaat (iets wat NV-A trouwens voorstelt).

De overheid zou ook meer, en vooral slimmere, inspanningen moeten leveren op het vlak van de politieke/maatschappelijke informatie, sensibilisatie en 'educatie' van de burger. M.a.w. op het vlak van overheidscommunicatie. Onder meer door, meer dan nu, intermediaire kaders/lagen maar tevens doelgroepen/stakeholders daarbij te betrekken. En door de overheidsvoorlichting meer interactief te maken en af te stemmen op de reėle informatienoden. Nu is het te veel een zaak van subsidiėring van de media en van politieke beļnvloeding of erger (propaganda dus).

Wat ik hier boven schrijf, zijn stuk voor stuk inzichten die onder politicologen en communicatiedeskundigen (echte, geen reclamejongens) ruime aanhang kennen en gedeeld worden. En waarvan het nut en de effectiviteit wetenschappelijk onderbouwd/bewezen is.

Maar wetenschappelijke inzichten/bewijzen en beleid(svoering): in dit gezapige, lichtjes lamlendige/corrupte, landje aan de Noordzee is het nog minder dan elders een evidentie of geslaagde combinatie - zeker in vergelijking met Nederland of de Scandinavische landen.

Dat blijkt onder meer ook in het debat over de Lange Wapper. Inzichten van specialisten zoals professor Georges Allaert (specialist ruimtelijke planning universiteit Gent) is in deze kwestie uiterst relevant en vernieuwend (overstijgt de discussie/patstelling tunnen/burg) zijn in deze niet gekend, laat staan dat er rekening is mee gehouden.

We hebben de politici die we verdienen, maar het lijkt er op dat we opgescheept zitten met zowat de minst intelligente/interessante van West-Europa.

Zie http://www.dignitadoc.be/Opkomstplicht.htm wat betreft een interessante mening en talrijke links over het onderwerp verdieping/verbetering van de democratie.

19/10/2009 door Marc Ernst

Weblog van Marc Ernst

 
'Zonder dwarsliggers kunnen de treinen niet rijden' (Johan Anthierens)

'Uit het botsen der gedachten ontstaat het licht' (John Stuart Mill)

'Je mag je niet laten doen door het crapuul' (Wannes Van de Velde)

op marcernst.com
www (via google)

Blogroll

Onderstaande, Belgische, (alfabetisch gerangschikte) blogs behoren tot mijn ‘favorieten’. Want ze steken met kop en schouder uit boven de middelmaat in het genre. Wie denkt dat zijn/haar blog eveneens in kwalitatief opzicht bovenmodaal is, en dus aanspraak kan maken op een vermelding, mag me dat laten weten.