I.M. Karel Van Miert

Mijn politieke bewustwording en interesse is onlosmakelijk verbonden aan de figuur van Karel Van Miert. Al was ik het niet altijd eens met hem. Zo betreurde ik bijvoorbeeld zijn houding inzake de fameuze 'rakettenbocht’ van de SP destijds. Die was echter het gevolg van de houding van de SP-krokodillen in het partijbureau, die tegen het standpunt van Van Miert in, de regeringsdeelname boven de rakettenkwestie stelden en dus de plaatsing van de cruise missiles uiteindelijk aanvaardden. Het had Van Miert gesierd indien hij toen ontslag zou genomen hebben als voorzitter, of er minstens toch mee gedreigd zou hebben (voor zover bekend is dat laatste niet het geval).

Maar desondanks dit en andere meningsverschillen, van tactische of meer strategische aard (met betrekking tot details of essentiële zaken), heb ik hem altijd hoog aangeschreven. De laatste jaren meer en meer trouwens, niet in het minst omwille van zijn visie over de Europese eenmaking en gehechtheid aan een sociaal-gecorrigeerde en gereguleerde markteconomie.

En neen, in tegenstelling tot nogal wat van mijn linkse vrienden (doorgaans van buiten de SP.a) heb geen principiële problemen/bezwaren met zijn bestuursmandaten bij tal van bedrijven (o.a. Agfa-Gevaert, Solvay, De Persgroep Philips, het Duitse energiebedrijf RWE, het Britse mijnbouwbedrijf Anglo American en de Franse mediagroep Vivendi Universal). Wel vragen en kritische kanttekeningen, maar dat is iets anders (en het is hier niet de plaats noch het moment om het daar over te hebben).

Wat men Van Miert ook niet kwalijk mag nemen (maar wat door sommigen echter wel gedaan wordt) is het feit dat hij, als partijvoorzitter, samen met anderen, zijn verantwoordelijkheid opnam in het 'dossier De Morgen'. Maar hem daarom afschilderen als 'de moordenaar' van de krant omdat de toenmalige SP en bij uitbreiding ook niemand anders van de socialistische gemeenschappelijke actie bereid was om nog langer geld te stoppen in een bodemloze put, is de waarheid geweld en Van Miert oneer aandoen. (Meer details hier over in : Over het faillissement van De Morgen (in 1986) en Karel Van Miert/de toenmalige SP).

Om af te sluiten: een groot man is heen gegaan en ik betuig mijn medeleven aan zijn familie. Dat doe ik als politiek dakloze maar sociaal bewogen burger én als mens.

P.S. Karel Van Miert liep net als ik, hoewel hij veel langer, school bij de Broeders van Liefde in Turnhout. Desondank, of wellicht juist daarom, werd ik later iets tussen agnost en spiritueel atheïst. Pittig weetje: ook Frans Crols (voormalig hoofdredacteur en nadien directeur van Trends) en PvdA-dokter Dirk Van Duppen zijn oud-leeringen van die school.

Voor het rouwregister Karel Van Miert: http://sp-a.typepad.com/rouwregisterkarelvanmiert/2009/06/rouwregister-karel-van-miert.html

23/6/2009 door Marc Ernst

Weblog van Marc Ernst

 
'Zonder dwarsliggers kunnen de treinen niet rijden' (Johan Anthierens)

'Uit het botsen der gedachten ontstaat het licht' (John Stuart Mill)

'Je mag je niet laten doen door het crapuul' (Wannes Van de Velde)

op marcernst.com
www (via google)

Blogroll

Onderstaande, Belgische, (alfabetisch gerangschikte) blogs behoren tot mijn ‘favorieten’. Want ze steken met kop en schouder uit boven de middelmaat in het genre. Wie denkt dat zijn/haar blog eveneens in kwalitatief opzicht bovenmodaal is, en dus aanspraak kan maken op een vermelding, mag me dat laten weten.