Over het faillissement van De Morgen (in 1986) en Karel Van Miert/de toenmalige SP

Een Facebook-vriend, ex redacteur van De Morgen (die de krant ooit verliet om er nadien opnieuw voor te schrijven) maakte op een posting van een ander Facebook-vriend n.a.v. het overlijden van Karel Van Miert het volgende commentaar:

“Toch wel ook even opmerken dat het vooral Van Miert was die aan de basis lag van het faillissement van De Morgen en de daaropvolgende neergang van de krant.”

Mijn antwoord vindt u hier onder.

In de jaren tachtig heb ik me met volle overtuiging ingezet voor de 'redding' van De Morgen. Door zowel solidariteitsacties op te zetten in mijn toenmalige werkomgeving (de reclamewereld) als door het kopen van een (mooi maar veel te duur) schilderij op een veiling. Tussen haakjes: de reclamewereld heeft, door onder meer massaal solidariteitsadvertenties te kopen, tot de voorpagina toe (een actie die nog uit de koker kwam van en gecoördineerd werd door Wim Schamp) een belangrijke bijgedrage geleverd aan de ‘redding’ van De Morgen - misschien zelfs een grotere dan alle acties van ‘gewone’ lezers te samen !

Vandaag, met beschikking over de financiële info die we toen ontbeerden (en, toegegeven, waarin we ook niet echt in geïnteresseerd waren), kan ik niet anders begrijpen dat de toenmalige SP-leiding de boeken neerlegde.

De Morgen torste op dat moment immers een gecumuleerd verlies van 400 miljoen frank (10 miljoen euro), gemaakt over een periode van acht jaar. In 1986 alleen al, het jaar van het faillissement, maakte de krant 71,1 miljoen frank verlies.

Al in de twee eerste jaren van haar bestaan, 1979 en 1980, had de krant een financiële put van liefst 140 miljoen frank. Die werd gedeeltelijk aangezuiverd door een kapitaalsverhoging van 73,6 miljoen frank. Pittig weetje: toen al wilden de socialistische verzekeringsmaatschappij (PS), de socialistische ziekenbond en Febecoop niet meer volgen en zegden De Morgen vaarwel. Enkel het ABBV en de partij bleven aandeelhouder.

Het faillissement van De Morgen is er pas gekomen toen niet enkel de partij maar ook de vakbond weigerden om er nog langer geld in te pompen.

Het was eigenlijk niet alleen een kwestie van weigeren verder geld op te hoesten voor iets dat op een bodemloze put leek en waar men bovendien, door de redactionele onafhankelijkheid, inhoudelijk geen vat op had. En waarvan de oplage bovendien lager was dan die van de Vooruit en Voksgazet te samen (minder dan 40.000 exemplaren*). Nog langer geld in de kant steken kon simpelweg niet zonder het functioneren van de betreffende organisaties (SP en ABVV) in het gedrang te brengen.

Bovendien was ook Goossens zijn poging mislukt om privékapitaal aan te trekken (de aangezochte André Leysen noch anderen wilden in de krant zoals ze toen bestond investeren). Geeft toe: welke andere keuze had de SP.a in die context nog ? De partij was toen nog de enige aandeelhouder, het ABVV had zich inmiddels teruggetrokken.

Tot slot: zo onheus heeft de SP zich trouwens t.a.v. De Morgen niet gedragen want na het faillissement, en na de reddingsactie door de lezers (die maar 66 van de beoogde en noodzakelijke 100 miljoen heeft opgebracht, ook dat vergeet men al te makkelijk), heeft de partij nog een (renteloze) lening van tien miljoen frank aan de krant toegekend. Zonder daar ook maar enige beheersfunctie voor te eisen !

* Vandaag heeft De Morgen een oplage van zowat 70.000 exemplaren. De betaalde verspreiding bedraagt echter maar 51.000 stuks. De Standaard verkoopt dagelijks 85.000 kranten.

Bronnen:

- Bruno Vanspauwen. De Miljoenen van De Morgen. Een verhaal van idealen, illusies en geld. Van Halewyck (2002)
- Els De Bens & Karin Raeymaeckers. De pers in België. Het verhaal van de Belgische dagbladpers gisteren, vandaag en morgen. Lannoo Campus (2007)
-
www.persgroep.be & www.corelio.be

23/6/2009 door Marc Ernst

Weblog van Marc Ernst

 
'Zonder dwarsliggers kunnen de treinen niet rijden' (Johan Anthierens)

'Uit het botsen der gedachten ontstaat het licht' (John Stuart Mill)

'Je mag je niet laten doen door het crapuul' (Wannes Van de Velde)

op marcernst.com
www (via google)

Blogroll

Onderstaande, Belgische, (alfabetisch gerangschikte) blogs behoren tot mijn ‘favorieten’. Want ze steken met kop en schouder uit boven de middelmaat in het genre. Wie denkt dat zijn/haar blog eveneens in kwalitatief opzicht bovenmodaal is, en dus aanspraak kan maken op een vermelding, mag me dat laten weten.