rechtvanantwoord.com bakt het andermaal bruin

We hebben duidelijk nog niet alles gezien op het vlak van flauwekul en boerenbedrog afkomstig van de criminele want lasterlijke website rechtvanantwoord.com.

Onder de titel 'Marc Ernst gaat niet in beroep' produceerde deze webstek die van zijn het grenzeloze misprijzen van de waarheid/feiten zijn handelsmerk maakte op 2 juni een nieuw staaltje proza met hoog drekgehalte.

Elke master-student in de rechten weet, of is geacht te weten, dat (volgens artikel 130 van het Wetboek van strafvordering) enkel het openbaar ministerie en de burgerlijke partijen hoger beroep kunnen aantekenen tegen beslissingen van de raadkamer.

Tegen een beslissing van verwijzing door de raadkamer kan door de inverdenkinggestelde (in casus: uw dienaar als gevolg van de van de pot gerukte rist van strafklachten van Filip De Saeger/bvba HRM Net die evenwel op één na naar de prullenmand zijn verwezen. Zie Rechtvanantwoord.com kraait te vroeg victorie) geen hoger beroep worden ingesteld behoudens in geval van onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden in de verwijzingsbeschikking. Aangezien die er niet zijn, is uiteraard geen beroep aangetekend. De bedenking 'Dat Marc Ernst geen beroep aantekent spreekt voor zich.' van rechtvanantwoord.com is bijgevolg niet enke hilarich maar bovendien grievend-suggestief.

Het is niet duidelijk of deze recente posting enkel het resultaat is van vergaande onwetendheid over de elementaire beginselen van het strafprocesrecht dan wel de zoveelste doelbewuste poging om ondergetekende alweer in een negatief daglicht te plaatsen.

Wat er ook van is: het vunzige 'artikel' is volledig in lijn met overige 'informatie' die door rechtvanantwoord.com verspreid werd/wordt in het kader van de crapuleuze lastercampagne waarvan uw dienaar het doelwit en slachtoffer is. Die campagne wordt immers gekenmerkt door halve waarheden en vooral ganse leugens.

Barbertje moet zo nodig slecht gemaakt worden en daarvoor zijn blijkbaar alle middelen goed, in de eerste plaats de illegale. Dergelijke praktijken hebben een naam: schoften- of ploertenstreken. Idem dito voor de daders van dergelijke streken. Dat wordt gemeenzaam als tuig van de richel, kanaille, troep, gespuis of schorremorrie omschreven.

Parenthesis: En laat nu toevallig de uitspraak van de betreurde Vlaamse bard Wannes Van de Velde 'Je mag je niet laten doen door het crapuul' een van mijn motto's zijn - het staat trouwens expliciet vermeld bovenaan deze blogsite.

De 'informatietechnieken' waarvan mijn slechtmakers zich bedienen hebben ook een geestelijke vader: Jozef Goebbels, de nazi-minster van propaganda. Zij adagio 'lieg er maar op los, er blijft altijd iets van hangen' hebben de mensen van en achter rechtvanantwoord.com tot hun leidmotief gemaakt.

Erg verwonderlijk is dat niet, want één van de personen betrokken bij de slechtmakingscampagne tegen mij en mijn zakelijke belangen is immers een extreem-rechts sympathisant die in zijn jeugd/adolecentie openlijk koketteerde met de inmiddels verboden en van rechtswegen ontbonden neonazistische Vlaamse Militanten Orde (VMO). En meer recent, hand en spandiensten leverde aan het Vlaams Belang (onder meer tijdens de laatste campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Kruishoutem).

Dat rechtopantwoord.com het met zijn meeste recente bijdrage andermaal 'bruin bakt' mag dus wel erg letterlijk genomen worden. Meer zelfs: dat 'bruine randje' heeft de totale berichtgeving op de website gemeen met één van mijn slechtmakers.

De laatste pennenvrucht van mijn belagers op rechtvanantwoord.com heeft alvast één voordeel: ze maakt hun lasterlijke bedoelingen des te duidelijker. Voor elke lezer van hun zotteklap. En, vooral, voor het gerecht.

P.S. het recente stukje rioolproza van mijn belagers bevat nog een tweede flagrante en doelbewuste onjuistheid. Dat ik in het ongelijk gesteld werd door de Raad voor Journalistiek, is totaal fout. En wel hier om: die Raad veroordeelt niet. Hij geeft evenmin een blaam of waarschuwing, maar beperkt zich tot de vaststelling of een bepaalde redactionele handelswijze of publicatie al dan niet in overeenstemming is met de basisprincipes van journalistieke ethiek. Dat werd, enkel dagen geleden in een opiniestuk in De Morgen nog eens in herinnering gebracht door hoogleraar mediarecht Dirk Voorhoof. (Die vrije tribune kan gelezen worden op medialogue.be.)

Maar er is meer: die uitspraak van de Raad VOOR Journalistiek - en niet VAN zoals mijn belagers foutief stellen maar op een foutje meer of minder komt het in hun geval niet meer aan (het geeft echter te denken indien zelfs dergelijke banale dingen zoals namen van organisaties niet correct blijken te zijn) -  is gebaseerd op mijn erkenning aan de Raad dat de omvangrijke berichtgeving (15-tal artikels in het totaal) over adviesbedrijf Areopa en zaakvoerder Ludo Pyis 'enkele kleinere en grotere onjuistheden' bevat. Die bekentenis gebeurde evenwel op basis van misleidende/bedrieglijke documenten die Areopa/Pyis mij en de Raad overmaakten. (Zie Hoe Areopa en zijn zaakvoerder Ludo Pyis mij en de Raad voor Journalistiek (een oor aan)naaide.)

Via mijn raadsman zal om die reden aan de Raad gevraagd worden om de zaak opnieuw te beoordelen en haar eerdere uitspraak te heroverwegen.

Lees ook: De nonsens van mijn belagers, in het bijzonder de larie van Filip De Saeger

5/7/2009 door Marc Ernst

Weblog van Marc Ernst

 
'Zonder dwarsliggers kunnen de treinen niet rijden' (Johan Anthierens)

'Uit het botsen der gedachten ontstaat het licht' (John Stuart Mill)

'Je mag je niet laten doen door het crapuul' (Wannes Van de Velde)

op marcernst.com
www (via google)

Blogroll

Onderstaande, Belgische, (alfabetisch gerangschikte) blogs behoren tot mijn ‘favorieten’. Want ze steken met kop en schouder uit boven de middelmaat in het genre. Wie denkt dat zijn/haar blog eveneens in kwalitatief opzicht bovenmodaal is, en dus aanspraak kan maken op een vermelding, mag me dat laten weten.