Foei aan anonieme lastercampagnes op het internet -in het bijzonder tegen kritische bloggers, publicisten en (burger)journalisten

Het overkwam mij (en ik ben er nog steeds het doelwit/slachtoffer van): anonieme laster op het internet. Laster want de inhoud is manifest onjuist en heeft enkel als doel te schaden. In casu: mijn persoonlijke reputatie en mijn zakelijke initiatieven.

Maar eigenlijk kan iedereen er morgen het slachtoffer van zijn. Al zullen in de eerste plaats wellicht dwarse bloggers, publicisten en (burger)journalisten het doelwit zijn/worden van dergelijke lafhartige want anoniem gevoerde moddercampagnes.

Het is bovendien erg lastig (en duur) om er via juridische weg doeltreffend tegen op te treden.

Vindt u ook dat wie meent dat zijn rechten zijn geschonden door publicaties, zeker indien ze van algemeen maatschappelijk belang zijn (en van onderzoeksjournalistieke inslag), enkel via de rechtbank moet ageren ? En dus niet door het anoniem verspreiden van laster en pertinente onjuistheden met betrekking tot de auteurs van die publicaties.

Dan kan u twee dingen doen:

- u beschikt over een Facebook-profiel : word lid van onze Facebook-groep

Meer info & aanmelding : http://tiny.cc/55tUC (= verkort URL met doorverwijzing naar de betreffende Facebook pagina)

- u hebt geen profiel op Facbook: stuur een mail met uw voornaam en naam naar steun(at)MarcErnst(dot)com.

De lijst van mensen die hun verontwaardiging/afschuw uitspreken over dergelijke anonieme lastercampagnes op het internet - in het algemeen en in het bijzonder die waarvan ik het doelwit/slachtoffer ben  - zal gepubliceerd worden op MarcErnst.com. (Naar analogie van de petitie van enige tijd geleden.)

Zie ook:

- Wat mijn belagers liever niet gepubliceerd zagen. En waarom ze mij de rekening presenteren, op zowel juridische als criminele wijze

- Niet doorverwezen naar correctionele rechtbank wegens o.m. laster en eerroof
- Rechtvanantwoord.com kraait te vroeg victorie
- rechtvanantwoord.com bakt het andermaal bruin

6/7/2009 door Marc Ernst

Weblog van Marc Ernst

 
'Zonder dwarsliggers kunnen de treinen niet rijden' (Johan Anthierens)

'Uit het botsen der gedachten ontstaat het licht' (John Stuart Mill)

'Je mag je niet laten doen door het crapuul' (Wannes Van de Velde)

op marcernst.com
www (via google)

Blogroll

Onderstaande, Belgische, (alfabetisch gerangschikte) blogs behoren tot mijn ‘favorieten’. Want ze steken met kop en schouder uit boven de middelmaat in het genre. Wie denkt dat zijn/haar blog eveneens in kwalitatief opzicht bovenmodaal is, en dus aanspraak kan maken op een vermelding, mag me dat laten weten.